Sladovny Soufflet ČR, a.s. – závod Nymburk
LED osvětlení vnitřních prostor
Popis projektu
Bylo realizováno osvětlení vnitřních prostor výrobny sladu, v extrémních podmínkách na vlhkost. Byla uplatněna lineární svítidla 1500 mm s IP 67, která nahradila dvoutrubicová zářivková svítidla. Úspora na spotřebě energie na osvětlení víc jak 68 %. V další fázi se realizovalo osvětlení venkonvích prostor okolo výrobny.
Detaily realizace
Stránka zákazníka