Chemoprojekt, a.s.
Projektování a realizace vyšších dodávek chemického průmyslu
Popis projektu
Byla realizována změna osvětlení části správní budovy. Původní čtyř trubicová stropní svítidla o jednotkovém příkonu 108 W byla nahrazena stropními LED panelovými svítidly o jednotkovém příkonu 36 W. Celková úspora 68 %. Svítidla mají speciální rastrový povrh pro jemný rozptyl světla. Prostory byly výrazně více osvětleny z původních 70 lx na téměř 200 lx.
Detaily realizace
Stránka zákazníka