Tiskárna Kaliba, spol. s r.o. Praha 4
Tiskárna kalendářů, letáků a ostatních tiskovin
Popis projektu
Výměna stávajícího florescenčního osvětlení, které bylo ve značně zanedbaném stavu. Předmětem realizace byl návrh nového osvětlení, který bude splňovat nejpřísnější kritéria dané zákonnou hygienickou normou. Současně nové osvětlení nesmělo narušit kvalitu tiskových výstupů. Proto nově vypracovaný světelný projekt zohlednil výše zmíněné požadavky, čímž se dosáhlo ideálního rozložení světla se svítivosti přes 500lx a snížení provozních nákladů o více jak 60%.
Detaily realizace
Stránka zákazníka