Q Park Měšice s.r.o. – Měšice
Skladování zboží a pronájem prostor
Popis projektu
Rekonstrukce osvětlení skladovacích prostor – vnitřní a venkovní osvětlení včetně osvětlení ramp. Předmětem realizace byla výměna stávajících sodíkových výbojek a florescenčních svítidel za LED svítidla. Nově instalovaná svítidla a jejich svítivost převyšují minimální hodnoty dané zákonnou hygienickou normou. Výsledkem instalace nového osvětlení se dosáhlo značných úspor na elektrické energii - více jak 55%.
Detaily realizace
Stránka zákazníka