Přesné regulátory jsou sofistikované zařízení, snižující spotřebu, resp. náklady za spotřebu a elektrickou energii s inteligentní regulací vstupního napětí všude tam, kde jsou v elektrických obvodech používány běžné elektrické spotřebiče a zařízení. Tam kde jsou využívány stroje a zařízení s vysokým výkonem, resp. vysokou spotřebou elektrické energie dosahuje zařízení nejvyšší účinnosti.

Benefity

 • tzv. „měkký start“ bez proudové špičky, způsobené startováním výbojek
 • modifikované provedení pro potřeby instalace do soustavy veřejného osvětlení (dále jen VO).
 • zařízení řízené procesorem v reálném čase a datu, s vnitřní pamětí regulovaných veličin a chybových hlášení. - reguluje nezávisle každou fázi zvlášť. - umí sám sebe diagnostikovat a v případě potřeby je přepnut do bypassu a zpět.
 • stabilizace napětí a dosažení úspor
 • garantovaná hodnota úspory energie Regulátory Plus+ až 30%
 • životnost regulátoru minimálně 15 let
 • předpoklad vyšší životnosti předřadníků a výbojek
 • ovládání VO na stávajícím elektrorozvodu – není nutná dodatečná kabeláž
 • miniaturizace a přizpůsobení pro potřeby ovládání VO
 • přes stávající vodiče, (pro řízení není třeba dalších vodičů, sítě LAN, Wi-Fi, apod.), a zároveň ovládání všech LED světel je možné v jeden okamžik, synchronně.

Princip funkcionality

Princip funkcionality spočívá v rychlé a přesné regulaci k inteligentní stabilizaci napětí a proudu v reálném čase. Dále slouží k odfiltrování neužitečného a nežádoucího vysokofrekvenčního rušení. Omezuje napěťové a proudové rázy. To vše s vysokou účinností a minimální vlastní spotřebou. Technologie je schopna dosáhnout úspory elektrické energie v intervalu od 14 do 30 %. Každý regulátor je dodáván s přednastavenými parametry, které se při samotné instalaci upravují na míru skutečným podmínkám u zákazníka. Rychlé přesné regulátory šetří energii a prodlužují životnost elektrických zařízení. Tam kde významný podíl v celkové struktuře odběru el. energií představují asynchronní motory, zářivky, výbojky, transformátory apod. a při podílu 60% z celkového příkonu a více, dosáhne regulátor napětí úsporu vždy a na celém provozu. Ze zkušeností a zejména z nasazení technologie v praxi vyplývá, že toto zařízení přináší nejen garantovanou úsporu, ale i prodlužuje životnost instalovaných zařízení.

Změna proudu v reálném čase

Primární výhody Přesného regulátoru

 • Úspora ihned po instalaci
 • Úspora s garancí
 • Vysoká a měřitelná účinnost

Proč pořizovat Přesný regulátor?

 • Prodloužení

  životnosti zařízení

 • Životnost

  regulátorů je v průměru 15 let

 • Úspora

  na energiích až 30% ihned po instalaci

Naše postupy instalací

Vždy je pro nás prioritou úspora a zisk klienta

1. Analýza současného stavu
Bezplatná vstupní analýza. Možnost zapůjčení zařízení, které přesně similuje reálnou funkcionalitu zařízení.
2. Návrh řešení
Vždy na míru dle situace.
3. Instalace zařízení
Instalaci vždy provádí kvalifikovaný tým.